Xem ngày tốt chuyển văn phòng năm 2018

Chuyển văn phòng là một công việc vô cùng quan trọng. Đối với nhiều người tin vào phong thủy, chuyển văn phòng không chỉ thay đổi về không gian làm việc, mà còn biến đổi nhiều yếu tố khác có tác động đến sự thịnh suy của công ty.

Để có một khởi đầu thật sự tốt đẹp, giúp việc kinh doanh được “thuận buồm xuôi gió”, đón nhận nhiều may mắn và cơ hội trong thời gian tới, xem ngày chuyển văn phòng năm 2018 là điều không thể bỏ qua.

Trong bài viết này, Taxi tải Thành Hưng xin tập hợp những ngày tốt chuyển văn phòng trong năm 2018 nhằm giúp việc chuyển dọn của bạn được diễn ra một các thuận lợi, suôn sẻ.

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 1 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 1 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ hai, ngày 01/01/2018  Kim
2 Thứ tư, ngày 03/01/2018 Kim
3 Thứ tư, ngày 10/01/2018 Thủy
4 Thứ năm, ngày 11/01/2018 Kim
5 Thứ sáu, ngày 12/01/2018 Hỏa
6 Thứ tư, ngày 24/01/2018 Thổ
7 Thứ năm, ngày 25/01/2018 Thổ
8 Thứ ba, ngày 30/01/2018 Thủy

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 2 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 2 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ năm, ngày 01/02/2018 Kim
2 Thứ bảy, ngày 03/02/2018 Hỏa
3 Thứ hai, ngày 05/02/2018 Mộc
4 Thứ tư, ngày 07/02/2018 Thổ
5 Thứ năm, ngày 15/02/2018 Thổ
6 Thứ năm, ngày 22/02/2018 Thủy
7 Thứ ba, ngày 27/02/2018 Mộc

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 3 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 3 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ sáu, ngày 02/03/2018 Thủy
2 Chủ nhật, ngày 04/03/2018 Kim
3 Chủ nhật, ngày 11/03/2018 Kim
4 Thứ năm, ngày 15/03/2018 Thủy
5 Thứ ba, ngày 20/03/2018 Kim
6 Thứ năm, ngày 22/03/2018 Mộc
7 Thứ bảy, ngày 31/03/2018 Thủy

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 4 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 4 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ hai, ngày 02/04/2018  Kim
2 Thứ ba, ngày 03/04/2018 Kim
3 Thứ tư, ngày 04/04/2018 Hỏa
4 Chủ nhật, ngày 08/04/2018  Thổ
5 Chủ nhật, ngày 15/04/2018 Thủy
6 Thứ hai, ngày 23/04/2018 Thủy

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 5 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 5 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ ba, ngày 01/05/2018 Thủy
2 Thứ sáu, ngày 11/05/2018  Kim
3 Thứ bảy, ngày 19/05/2018  Kim
4 Thứ hai, ngày 21/05/2018  Mộc
5 Thứ năm, ngày 24/05/2018  Thổ
6 Thứ sáu, ngày 25/05/2018  Thổ
7 Thứ tư, ngày 30/05/2018  Thủy

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 6 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 6 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ sáu, ngày 01/06/2018  Kim
2 Thứ bảy, ngày 02/06/2018  Kim
3 Chủ nhật, ngày 03/06/2018 Hỏa
4 Thứ ba, ngày 5/06/2018  Mộc
5 Thứ năm, ngày 07/06/2018  Thổ
6 Thứ năm, ngày 14/06/2018  Thủy
7 Thứ sáu, ngày 15/06/2018  Thổ
8 Thứ sáu, ngày 22/06/2018 Thủy
9 Thứ tư, ngày 27/06/2018 Mộc
10 Thứ sáu, ngày 29/06/2018 Thủy
11 Thứ bảy, ngày 30/06/2018 Thủy

​XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 7 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 7 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ hai, ngày 02/07/2018 Kim
2 Thứ hai, ngày 09/07/2018 Kim
3 Thứ ba, ngày 10/07/2018 Kim
4 Thứ tư, ngày 11/07/2018  Hỏa
5 Thứ sáu, ngày 13/07/2018 Thủy
6 Thứ tư, ngày 18/07/2018 Kim
7 Thứ hai, ngày 23/07/2018 Thổ
8 Chủ nhật, ngày 29/07/2018 Thủy
9 Thứ ba, ngày 31/07/2018 Kim

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 8 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 8 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ năm, ngày 02/08/2018 Hỏa
2 Thứ bảy, ngày 04/08/2018  Mộc
3 Thứ hai, ngày 06/08/2018  Thổ
4 Thứ hai, ngày 13/08/2018  Thủy
5 Thứ ba, ngày 14/08/2018  Thổ
6 Thứ ba, ngày 21/08/2018 Thủy
7 Chủ nhật, ngày 26/08/2018  Mộc
8 Thứ ba, ngày 28/08/2018 Thủy
9 Thứ tư, ngày 29/08/2018 Thủy
10 Thứ sáu, ngày 31/08/2018 Kim

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 9 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 9 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ sáu, ngày 07/09/2018  Kim
2 Chủ nhật, ngày 09/09/2018 Hỏa
3 Thứ ba, ngày 11/09/2018 Thủy
4 Chủ nhật, ngày 16/09/2018  Kim
5 Thứ ba, ngày 18/09/2018  Mộc
6 Thứ sáu, ngày 21/09/2018 Thổ
7 Thứ năm, ngày 27/09/2018 Thủy
8 Thứ bảy, ngày 29/09/2018 Kim
9 Chủ nhật, ngày 30/09/2018 Kim

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 10 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 10 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ hai, ngày 01/10/2018  Hỏa
2 Thứ tư, ngày 03/10/2018 Mộc
3 Thứ sáu, ngày 05/10/2018 Thổ
4 Thứ bảy, ngày 13/10/2018 Thổ
5 Thứ bảy, ngày 20/10/2018 Thủy
6 Thứ năm, ngày 25/10/2018 Mộc
7 Thứ bảy, ngày 27/10/2018 Thủy
8 Chủ nhật, ngày 28/10/2018 Thủy

 XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 11 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 11 năm 2018 Ngũ hành
1 Thứ ba, ngày 06/11/2018 Kim
2 Thứ tư, ngày 07/11/2018 Kim
3 Thứ năm, ngày 08/11/2018 Hỏa
4 Thứ bảy, ngày 10/11/2018 Thủy
5 Thứ năm, ngày 15/11/2018 Kim
6 Thứ ba, ngày 20/11/2018 Thổ
7 Thứ tư, ngày 21/11/2018 Thổ
8 Thứ hai, ngày 26/11/2018 Thủy
9 Thứ tư, ngày 28/11/2018 Kim
10 Thứ sáu, ngày 30/11/2018 Hỏa

XEM NGÀY CHUYỂN VĂN PHÒNG THÁNG 12 NĂM 2018

STT Ngày tốt chuyển văn phòng tháng 12 năm 2018 Ngũ hành
1 Chủ nhật, ngày 02/12/2018 Mộc
2 Thứ ba, ngày 04/12/2018 Thổ
3 Thứ ba, ngày 11/12/2018 Thủy
4 Thứ tư, ngày 12/12/2018 Thổ
5 Thứ tư, ngày 19/12/2018 Thủy
6 Thứ hai, ngày 24/12/2018 Mộc
7 Thứ tư, ngày 26/12/2018 Thủy
8 Thứ năm, ngày 27/12/2018 Thủy
9 Thứ bảy, ngày 29/12/2018 Kim

**LƯU Ý 

– Ngày tốt chuyển văn phòng ở trên được tính theo dương lịch

Xem ngày tốt chuyển văn phòng năm 2018
Rate this post